- Rad sa zdravom decom (savetovalište) - praćenje rasta i razvoja, zdravstvena edukacija roditelja. Rad sa bolesnom decom - klinički pregledi, dijagnostika, terapija - u ordinaciji i u stanu deteta.

- Pedijatrijsku oblast vodi Mr sci med dr Mirjana Tomanović, specijalista pedijatrije i endokrinologije, vlasnik ordinacije, sa 31 godina iskustva u lekarskoj praksi. Medicinski fakultet je završila 1983. godine u Beogradu,  specijalizaciju iz  pedijatrije 1993. godine, zvanje magistra medicinskih nauka stekla je 2001. godine, a užu specijalizaciju iz oblasti endokrinologije završila je 2004. godine.

- Oblast fizikalne medicine i rehabilitacije vodi dr med Milica Jekić, prim. -  Praćenje psihomotornog razvoja zdrave dece kao i dece sa faktorima rizika u psihomotornom razvoju.

- Endokrinološku oblast vodi Prof dr sci med Svetislav Necić -  dijagnoza, praćenje i lečenje bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem (šećerna bolest, štitna žlezda, nadbubrežna žlezda, mali rast, poremećaji u razvoju puberteta...).


Gundulićev venac 36, stan 1, 11000 Beograd, Srbija | Tel: 011 339 15 73, 339 15 77, 064 21 26 287